In 2019 staat er veel te gebeuren. We zijn momenteel druk doende met het werven van twee promovendi en een postdoc die dit jaar met het onderzoek van start zullen gaan. Ondertussen gaan we vrolijk door met het speuren naar meer kronieken.

Wat hebben we de afgelopen maanden gedaan?
Onze activiteiten richtten zich vooral op

  • digitalisering van uitgegeven kronieken door de Koninklijke Bibliotheek (DBNL)
  • inventariseren van manuscripten in archieven
  • scannen van kronieken
  • transcriberen in Transkribus

Het creëren van een corpus
Sinds 1 september zijn we bezig geweest met het samenstellen van een corpus van kronieken. De Koninklijke Bibliotheek digitaliseert momenteel een verzameling van 60 kronieken die eerder zijn gepubliceerd of waarvan transcripties voorhanden zijn. Dit materiaal is vanaf ca. april 2019 niet alleen beschikbaar voor ons, maar ook voor een breder publiek via de website van de de Digitale Bibliotheek der Letteren (DBNL). 

Samenwerking met archieven
Ondertussen verzamelen we andere edities en scans van manuscripten die we in de komende jaren hopen te transcriberen en toe te voegen aan ons corpus. Hierbij is het contact met lokale archivarissen en historische verenigingen van groot belang; gelukkig zijn de meeste archieven enthousiast over ons project. We hopen dan ook dat we ook voor hen wat kunnen betekenen door lokale kronieken te ontsluiten en de geannoteerde transcripties straks voor hen beschikbaar te maken. Het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht en het Noord-Hollands Archief in Haarlem lieten een flink aantal manuscripten voor ons scannen. In de kleinere stads- en streekarchieven gingen we zelf langs met ons scantentje.

Scannen in het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland in Zierikzee

Transcriberen in Transkribus
Onze student-assistent Jedidja heeft de afgelopen maanden met de scantent kronieken gescand in archieven en bibliotheken die zelf niet over de nodige faciliteiten beschikken. Het tentje is een prototype ontwikkeld door de TU in Wenen voor Transkribus. We gebruiken Transkribus om de transcriptie van handschriften(gedeeltelijk) te automatiseren. Vele Handen zal voor ons een projectomgeving bouwen waar vrijwilligers binnenkort kunnen helpen met transcriberen en taggen. Momenteel zijn we nog bezig om dit allemaal op te zetten, maar in de loop van het voorjaar hopen we ons project op Vele Handen te kunnen laten beginnen. Wie zin heeft om te helpen transcriberen kan zich overigens nu al aanmelden en beginnen!

Geef een reactie