Het is alweer even geleden dat we onze laatste update publiceerden en we hebben in de tussentijd zeker niet stilgezeten!

Judith Pollmann en Erika Kuijpers zijn naar Kortrijk, Gent en Brugge geweest om daar een aantal mooie kronieken te fotograferen. Daar werden we welkom geheten door archiefmedewerkers die erg enthousiast waren over het project. Bij onze zoektocht naar de juiste manuscripten werden we bijgestaan door archivarissen die dankzij hun kennis van het archief precies wisten in welke collecties nog mooie vondsten lagen verscholen. Daarnaast was er veel enthousiasme over de scantent die we tijdens ons bezoek meenamen. Archivarissen en medewerkers verzamelden zich rondom onze tent om er alles over te horen.

Enthousiaste archiefmedewerkers in het Stadsarchief van Gent.

We vonden allerlei prachtige kronieken. Een greep uit onze aanwinsten:

  • de Brugse kroniek van Jacques Inbona uit de 17e eeuw waarin wordt verhaald over droevige omstandigheden, zoals de veepest en hevige sneeuwval, maar waarin Inbona ook stilstaat bij de adaptatie van het bekende Romeo en Julia door Michiel de Baeke in december 1659;
  • een kroniek over het 17e-eeuwse Lokeren, dat aan de rivier de Durme ligt;
  • zo’n 16 delen van de kronieken van de Gentenaar Jacques Billet: gelukkig hadden we ons tentje mee, zodat het scannen relatief snel ging.
Erika Kuijpers aan het werk met de scantent in het Stadsarchief van Gent.

Bijzondere vondsten

Kaartje uit De la Royere, “Corte anotatien ende beschryvinghe van de stadt Cortryck”, kroniek van de stad Kortrijk tot 1751.

In Kortrijk vonden we dit kaartje in de 18e-eeuwse kroniek van De La Royère. Het kaartje geeft het plan van de “vermaerden Slagh van Groeninghe by Cortryck” aan, ook wel bekend als de Guldensporenslag. Deze slag werd in 1302 op het Groeningheslagveld uitgevochten door milities uit het graafschap Vlaanderen en het leger van koning Filips IV van Frankrijk.

Over het begin van Gent. Afbeelding uit de kroniek van Gillis de Voocht ca. 1610.

Deze scan komt uit een verzameling teksten betreffende Vlaanderen en Gent van Gillis de Voocht. Met haar gekleurde initialen en verfdecoraties is deze kroniek een echt pareltje. Op de eerste bladzijde van het manuscript vertelt De Voocht over de vroegere bewoners van Gent, door de schrijver aangeduid als “onse eerste voorsaten”.

Naast deze prachtige kronieken vonden we ook een heel klein kroniekje in de Universiteitsbibliotheek van Gent. De afmetingen van dit manuscript waren 90 bij 60 mm. In deze “Kronijke van Gend” passeren volgens de titel “de sotheyt der weerelts den intre ende de dood der biscoppen van Gend ende eenige raetsels” de revue.

Al met al hebben we weer veel nieuw materiaal voor ons project!

Update: we gaan bijna online met ons project op Vele Handen. Blijf deze site dus raadplegen voor het laatste nieuws!

Geef een reactie