Ook onze kroniekschrijvers hadden het druk met nepnieuws. Kroniekschrijver Lambert Lustigh uit Huizen noteerde dat er ‘botte leugens’ rondgingen over de veepest: 

‘In de Amsterdamse Courant van den 11 Sebtemb: 1714, en daarin uijt Basel van den 2 Sebtemb: 1714 daar in wort een Leugenagtigh zaak van de oirspronck der besmettinge van het runt vee beschreven, namentlijck, dat in het Hertoegdom van Milaan, door booswigten eenige vergiftige pilletjes in ‘t weijvelt souden wesen gestroijt, en als een koebeest daar maar een van in ‘t Lijf krijgt het selve vergift soo kragtigh is, dat alle de beesten daar door vergiftigt worden ende souden die pilletje Ligt groen met swart vermengt sijn dogh Ik soude dit wel breder schrijven, maar de onwaarheijt van dese botte Luegen die is soo groot dat hij ‘t mij niet waart is, daar meer van te schrijven.’

Wie wil weten hoe het wel zat kan terecht in zijn kroniek, die sinds kort te vinden is op DBNL

https://www.dbnl.org/tekst/lust016lamb01_01/index.php

Wat is er veel gebeurd sinds we eind juli live gingen met het project op Vele Handen! Meer dan 100 mensen hebben zich aangemeld, en er zijn al meer dan 1500 scans getranscribeerd, vooral door een geweldige ‘harde kern’ van mensen die met heel veel enthousiasme en energie aan de gang zijn gegaan. Wij waren niet alleen verrast door de hoge gemiddelde kwaliteit van de transcripties, maar ook door de enorme behulpzaamheid, ook onderling. Jullie hebben ons enorm geholpen bij het oplossen van de eerste ronde kinderziektes. We hopen binnenkort 7000 nieuws scans te uploaden; daar zitten voor het eerst ook scans uit Vlaanderen bij. Eind oktober zullen we in Gent een workshop houden voor Vlaamse belangstellenden en vrijwilligers die zin hebben om mee te gaan doen.

Wat gebeurde er verder de afgelopen maand? In Leeuwarden, Groningen en Mechelen selecteerden we nog een aantal heel mooie teksten. In Leiden hadden we onze eerste bijeenkomst voor zo’n 20 vrijwilligers en belangstellenden, met demonstratie van de scantent, en de mogelijkheid om even zelf de historische sensatie te ondergaan van contact met een echte kroniek. Veel dank aan de UB Leiden, die dit allemaal mogelijk maakte.

And last but not least. Sinds 1 september werken Theo de Jong en Alie Lassche als promovendi in ons project. Vorige week hadden we voor het eerst teamoverleg met postdoc en computerlinguïst dr. Roser Morante aan de VU.  Alie en Theo zijn meteen aan de slag gegaan, met scannen, segmenteren, controleren, en natuurlijk met nadenken over de inhoud van al die prachtige teksten. We zijn enorm blij met hun aanwezigheid.

Geef een reactie