Home

Per september 2018 zijn we gestart met Chronicling Novelty, een onderzoeksproject geleid door Erika Kuijpers (Vrije Universiteit Amsterdam) en Judith Pollmann (Universiteit Leiden). Met studenten en een team van onderzoekers gaan zij onderzoeken hoe tussen pakweg 1500 en 1850 gewone mensen in de Lage Landen in aanraking kwamen met nieuwe ideeën en kennis. Om te beginnen wordt daartoe een groot digitaal corpus van Nederlandstalige kronieken aangelegd.

Deze website biedt meer informatie over het project en hoe archiefinstellingen en vrijwilligers eraan kunnen bijdragen.