Meedoen

Voor dit onderzoek gaan we minstens 200, maar wellicht ook meer, Nederlandstalige kronieken digitaliseren uit de periode ca. 1500-1850. Al met al toch wel minimaal 40.000 pagina’s. Hiervoor wordt samengewerkt met de Koninklijke Bibliotheek (DBNL) die een aantal uitgegeven kronieken zal digitaliseren. Daarnaast willen we manuscripten uit archieven gaan transcriberen. Daar hebben we veel hulp bij nodig.

Wat is een kroniek?

Een kroniek is een handgeschreven tekst waarin de auteur memorabele zaken en gebeurtenissen uit de wereld om hem heen chronologisch geordend optekent om ze vast te leggen voor het nageslacht. We zoeken vooral kronieken die op eigen initiatief van de auteur zijn bijgehouden (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld kloosterkronieken). De auteurs zelf noemden de teksten trouwens soms anders; dagverhaal, geschiedenis of journaal bijvoorbeeld.  Ze beschreven er alledaagse dingen: het weer, de prijzen, nieuwe gebouwen, ongelukken en misdaden, maar gebruikten ze in crisisjaren soms ook om de gevolgen van oorlog, ziekte of overstromingen vast te leggen. Ze luisterden naar de stadsomroeper en preken, hoorden verhalen in de herberg en de trekschuit, maar deden hun informatie ook op uit brieven, pamfletten en kranten.

Kronieken hebben dus vaak een heel lokaal karakter. Er staat veel interessante informatie in over de plaats of het dorp waar hij is geschreven. Daarom zijn ze ook leuk om te lezen voor liefhebbers van lokale geschiedenis. Kent u nog een onbekende kroniek uit uw woonplaats? Laat het ons weten! Als het een beetje meezit krijgt u hem als digitale tekst retour!

Automatische handschriftherkenning

Hoe gaan we het doen? Eerst verzamelen we scans van kronieken die aan onze criteria voldoen. Deze gaan we vervolgens uploaden in het programma Transkribus om ze daarin gedeeltelijk te transcriberen. Vervolgens wordt er een model getraind waarmee de rest van het handschrift automatisch kan worden getranscribeerd. Daar zitten dan nog wel flink veel fouten in.

Vele Handen

In het volgende stadium komen de scans en de automatisch gemaakte transcripties beschikbaar op het platform Vele Handen. Daar hebben we uw hulp nodig bij het corrigeren van de transcripties en het aanbrengen van labels in de tekst (locaties, namen, data, bronnen van informatie). Heel veel werk!

Meedoen

Studenten, paleografen, liefhebbers van lokale geschiedenis en iedereen die zin heeft om ook in de kronieken te duiken en mee te werken aan dit project als vrijwilliger, kan zich aanmelden op Vele Handen of contact opnemen per mail: kronieken@hum.leidenuniv.nl of via het contactformulier.