Hier vindt u meer informatie over de transcriptie- en annotatieprojecten ‘Nieuws (2.0)! Lokale kronieken, 1500 – 1850’ die onderdeel zijn van het NWO-onderzoeksproject ‘Chronicling Novelty. New knowledge in The Netherlands 1500 – 1850’. De afgelopen jaren hebben vrijwilligers op Vele Handen tienduizenden pagina’s van vroegmoderne kronieken getranscribeerd en geannoteerd. De projecten op Vele Handen lopen ten einde, maar met een kleine groep vrijwilligers zijn we verder gegaan in de online omgeving Transkribus Lite om ook de allerlaatste kronieken van ons corpus te transcriberen en te annoteren en zo beschikbaar te maken voor verder onderzoek.